Praktijk voor
Osteopathie
Lysbeth Bol


Aldenhof 70-03
6537 DZ Nijmegen

Prinsenhof 4
6666 CB Heteren

Tel: (026) 472 30 47

Wat is osteopathie - Algemeen

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen centraal staat. Dat wil zeggen dat een osteopaat met zijn handen onderzoekt en behandelt. Er komen geen apparaten aan te pas.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.

Een belangrijk principe in de Osteopathie is beweging! Alles in het menselijk lichaam beweegt, kan bewegen en vooral moèt bewegen.

We vinden dit vanzelfsprekend voor spieren en gewrichten, maar veel minder voor organen, bindweefsel, bloedvaten en zenuwen.
De bewegingen gaan van groot (armen, benen, wervelkolom, etc.) tot heel klein, zoals bewegingen in organen en zenuwstelsel of in de cel zelf. In het lichaam vinden er gedurende 24 uur bewegingen plaats. Het hart klopt ongeveer 100.000 keer per dag, men haalt adem zo'n 20.000 keer per dag en elke nier legt bij iedere ademhaling omstreeks 3 cm af (dus omstreeks 600 meter per dag)!

Ieder weefsel in het lichaam is opgebouwd uit een groep cellen met een eigen fysiologische taak in het lichaam. Een taak verrichten kost energie en voedingsstoffen. Voedingsstoffen worden door de vloeistofstromen aangevoerd en afvalstoffen uit de cellen afgevoerd.
Vermindering van de beweeglijkheid door spanning(en) en/of blokkades belemmert de vloeistofstromen. Het weefsel verstikt in de eigen afvalstoffen en de aanvoer van voedingsstoffen wordt benadeeld. Het resultaat is dat de weerstand van de betreffende cellen/weefsels/organen afnemen en de kans op ziekte/pijn toeneemt.

De osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverliezen en probeert deze op te lossen. Een verbeterde beweeglijkheid van de weefsels werkt gunstig in op het lichaam waardoor deze weer de kans krijgt zich zelf verder te genezen (opwaartse spiraal).

Meestal komt de oorzaak van de (pijn)klacht of functiestoornis niet overeen met de plaats van het ongemak. Daarom wordt niet alleen het bewegingsapparaat onderzocht en behandeld, maar het gehele lichaam. Dat wil zeggen dat zowel het pariëtale deel (bewegingsapparaat), het viscerale deel (orgaansysteem) en het cranio-sacrale deel (schedel/wervelkolom) bij de diagnostiek en behandeling betrokken wordt.    

© 2023 | Lysbeth Bol